Смяна на старите накладки

Есенния преглед на състоянието на автомобила е много важно от гледна точка на сигурността. Една от най-важните системи е спирачната, може да се наложи поставянето на нови Накладки в случай, че старите са много износени.