Историята на новините: как се появиха първите медии

Въпреки всички факти около медии, новини и интернет, специалистите все още не могат да отговорят на въпроса: кога хората започнаха да споделят новини един с друг.

Същност на новините

В най-широкия си смисъл, това е нова информация за околния свят и за събитията, които се случват и споделят от човек на човек. Преди да насочим вниманието към това далечно минало, научете и Flashnews– смс новини от страната и чужбина.

Още в далечното минало всеки разговор между примитивни хора, жестомимичен език, всякаква рисунка на стената в пещерата, била вид дефиниция за новина.

Как се появиха първите вестници

Не е трудно да се предположи, че първите "вестници" са били ръчно разпространявани сред много ограничен брой хора. В много страни появата на вестници започнала през седемнадесети век.

В Италия през XVI в. се появила популярната форма на медиите известна като бюлетини, който обхващал политически и икономически събития в Европа. По-късно те се превръщат във "вестник", който получава такова име поради името на италианската монета "gazzetta" - такси за новини. И все пак, преди изобретяването на печатарската преса, всеки вестник бил напълнен ръчно печатан. Това време било още далеч от съвременната преса.

Когато печатарската машина е изобретена и се появила в Европа нещата са се променили много - сега можем не само да сме незабавно информирани за всичко случващо се, но да бъдем част от света в реално време.

Печатният вестник дава на човечеството голямо ускорение в развитието на информацията.

Печатният вестник допринесъл за информиране на човечеството и голямо ускорение в развитието на информацията. Днес всяка новинарска емисия от страната и света можем да гледаме онлайн.

За разлика от съвременните технологии, благодарение, на които новинарска емисия, пристига, чрез смс новини, в миналото новините се разпространявали от уста на уста, чрез хора наричани вестоносци, а по-късно с печатните издания. Така еволюцията днес ни отвежда към най-иновативната форма да сме постоянно информирани онлайн.