Сондиране

сондиранеСондирането е процес на пробиване на дупка в земната повърхност и изваждане на природни ресурси, като подпочвена вода, газ или петрол. Пробиването на земята за извеждане на природните ресурси най-добре може да се опише като сондажно пробиване или сондиране.

В миналото кладенците били плитки водни кладенци изкопани на ръка в региони където подпочвените води не са на дълбоко. Обикновено земе-задържащата зидария(стените на кладенеца) е била от дървен материал. Модерните сондиращи технологии използват дълги пробиващи валове, правещи дупки много по-тесни и по-дълбоки от такива направени чрез копаене.

Сондирането може да бъде правено ръчно или механично и естествено необходимото оборудване варира от евтино и обикновено до сложно и скъпо-струващо.

Managed Pressure Drilling (MPD) е дефиниция от International Association of Drilling Contractors (IADC), като "адаптивен процес 'сондиране' използващ прецизен пръстовиден профил през целия процес на сондиране". Целите на MPD са "За да се установи долната граница на сондажа, налягането на околната среда и съответно да се управлява хидравличния пръстеновиден профил и налягането".

Механично сондиране чрез свредла

Има няколко фактора засягащи избора на свредло. Благодарение на големия брой кладенци които са били пробити, събраната информация спомага за правилния избор на техника и пробиващи свредла. Съществуват два вида свредла за пробиване: фиксиран резец и валяк тип конус. Фиксираното режещо свредло няма движещи части и пробиването се случва благодарение на удар или ротация на режещия ръб. Валяк тип конус представлява  волфрамов карбид (TCI) или бланширанзъб (MT).

Първия патент за валяк конус е издаден на Хауърд Хюз през 1909г. Той се е състоял от два взаимно свързани конуса. По късно бива изобретен и вариант с 3 конуса.