Кладенци

кладенец

Кладенецът е съоръжение, изградено с цел черпене на подземни води за напояване или в по редки случаи питейни нужди. Кладенците значително се различават по своята дълбочина, количество и качество на водата която се събира в тях. Кладенчовата вода обикновено съдържа повече минерали, сравнена с речната и изисква пречистване и преваряване преди да може да се използва за консумация. Но за на поителни нужди кладенеца се явява иделано решение.

 

За изтегляне на водата до земната повърхност може да се използва механична или електрическа помпа. В миналото са се ползвали впрегатни животни или на ръка с ведро, окачено на верига, спускано и изкачвано чрез макара или лост.