Влияние на компютъра над детската психика

Много и често коментирана тема е влиянието на компютрите над децата. Медийното влияние може да доведе до антисоциално отношение, безразличие, апатия, депресия, импулсивни избухвания и преждевременно съзряване. Не е лъжа, че всяко малко дете подражава на това, което виждат, а там са масови сцени на насилие, заложени в компютърни игри и филми.

За да се избегнат някои пагубни последици от негативното въздействие на компютъра на детската психика, специалистите съветват да се следи за няколко неща и те са:

  1. Пристрастяване – специалистите съветват да се следи с какво децата се занимават в интернет и докато прекарват времето си над компютъра. Всичко това може да ги доведе до заседнал начин на живот, а от там множество заболявания като затлъстяване, диабет, облъчване, енергиен дисбаланс и други.
  2. Не по-малко за детската психика е негативното интелектуално развитие, а само по себе си компютъра намалява времето за образование и книги.
  3. Децата привикват и от факта, че информацията, от училище може да бъде бързо намерена в интернет, а това от своя страна води до ленивост.
  4. Не по-малка роля играе facebook приятели, а те от своя страна довеждат до изолация и проблеми в общуването. По този начин детето губи реална представа за света, а ценностна система и светогледа му са коренно различни от нормалните. По този начин с помощта на компютър и интернет децата могат приемат реалния свят за скучен.
  5. Как да намалим времето на детето пред компютъра – специалистите съветват децата от малки да привикват на ограничено време пред компютъра. Според тях не повече от 30 минути са достатъчни за малкото дете до 5 годишна възраст, а с покачване в годините този престой не бива да задминава 2 часа дневно.