Качествен ремонт на компютри

От дълго време се занимаваме с ремонт на компютри от всякакъв тип. Заповядайте при нас ако имате някакъв проблем с вашия домашен или офис компютър. Решаваме хардуерни и софтуерни проблеми.