НЛП информация

НЛП или невролигвистично програмиране е начин за общуване и личностно развитие. То е създадено в края на 20-ти век. Днес то е много застъпено при всякакви networking събития заради своето свойство да подобрява комуникацията.