Адвокатски услуги

Чрез Семейния кодекс двама души решили да встъпят в съжителство пред закона и обществото трябва да подпишат своя предбрачен договор.

Предбрачен договор може да бъде подписан, както преди, така и след самата церемония по сватбата. Името на този документ се нарича „брачен договор“, без да се конкретизира кога е сключен и без да се обяснява конкретно, защо за повечето е известен като „предбрачен договор“.

Със сключване на договор за встъпване в брак, двойката урежда три режима по силата на закона. Първият е „Законов режим на общност“; вторият носи наименованието: „Законов режим на разделност“, а третият е т. нар. „Договорен режим“ или брачния договор.

Прочети още: Адвокатски услуги