Кандидатстване за ипотечни кредит и изискванията на банките

Дали максималният размер за кредит е свързан с анализиране на доходи е един от въпросите, които много хора днес си задават, преди да кандидатстват по ипотечни кредити.

Не е изненадваща, нито необичайна практика доходите да бъдат разгледани обстойно, а лицето, което кандидатства по ипотечен кредит да е обезпечено, чрез жилище.

Това означава, че максималният размер за отпускане на ипотечни кредити е различен в различните банки и според индивидуалните характеристики на всеки кандидат.

Всяка банка разполага с кредитни експерти, с които може да се консултирате по въпроси свързани с ипотечните кредити. От всеки един кандидат, зависи да направи сметка, каква част от месечните си доходи би могъл да задели, за да изплаща кредита.

 

Най-честата практика в банките за определяне размера на ипотечни кредити е като се определя максималната вноска, която може да се отдели, според дохода на всеки. За повечето банки тя е дял от дохода, в рамките на някакъв процент между 50-60%. Така например ако дохода е 1000 лева, то вноската на месец ще е не повече от 500-600лева. Това е базовото изчисление, но банката може да има изискване за минимален месечен доход на всеки член от семейството.

При различните банки размера на отпускани ипотечни кредити се определя още от различните методики за максимална вноска, коефициентите, скоринги и т.н. Те могат да произхождат от  размер на доходи, които се вземат под по-голямо внимание ако са в резултат от свободни професии, собственици на фирми, доходи от наеми и др., за да се постигне чистия месечен доход, който ще бъде признаят и база за изчисление на кредитоспособност и определяне размера на кредита.

Винаги е добре да се консултирате със специалист кредитен консултант, който преждевременно би могъл да ви каже дали ще са достатъчни доходите ви, за да кандидатствате по ипотечни кредити или не.