Какво трябва да знаем при смяна на тръби в дома

  • Защо е се налага подмяна на тръби - Една от причините строителството да не използва стоманени тръби за отводняване е свързана с корозията, а това понижава качеството на водата, забавя придвижването й циркулацията и покачва риска от аварии. Всичко това налага и честа подмяна на тръби. От финансова гледна позиция, цялата подмяна на ВиК тръби струва по-скъпи и е ненадеждна. Не се препоръчва и заради кратките срокове за експлоатация, а те най-често са максимум 20 години. Металните ВиК тръби увеличават риска от наводнения и правят водата негодна за питейни нужди.
  • Може ли ВиК тръби да бъдат подменяни в няколко свързани жилища - В случай, че със съседите имате уговорка да направите цялостна подмяна на тръбите и да обновите канализацията тази процедура е възможна, но струва по-скъпо. Най-често живущите в един вход се наемат на подобна процедура, когато има изникнала авария, която не търпи отлагане. В обратен вариант всеки индивидуално прави подмяната на ВиК инсталация.

    ВиК

    Електро услуги