Рефинансиране на кредит

 

Когато заявим тази услуга в банката, на нас ни се предоставя възможност за преподписване на стария договор и в повечето случаи условията са по-добри от предходния кредит. Имайте предвид, че не сте задължени да направите рефинансиране, като вземете кредит от същата банка. Вие избирате от коя банка или фирма да вземете парите, с които ще рефинансирате кредита си.

С едно евентуално рефинансиране, на вас ще ви бъдат предложени различни лихвени проценти. Много е важно за вас - те да бъдат по-ниски. Ще се промени и срока, за който ще трябва да погасите кредита. Също така, ако имате няколко кредита, можете да ги обедините в един.

Голяма част от банките ще ви предложат и специфични такси, когато искате да рефинансирате. Има някои неща, на които трябва да обърнете внимание, преди да рефинансирате.

Когато избирате тази услуга, е много вероятно да ви изискат определени такси и комисионни за документите.

Едно от условията, които са задължителни при рефинансиране, е да си направите застраховка. Банките имат застрахователни дружества, с които работят. Бъдете готови размерът на вашия кредит да се повиши, заради таксите по евентуалната застраховка.

Банките и сами могат да ви предложат да рефинансирате кредит, като се обосноват с по-малкия лихвен процент.

Винаги, преди да предприемете рефинансиране на кредит, обмислете ситуацията внимателно и си спомнете за условията, които споменахме. По възможност, се консултирайте с експерти, за да направите нещата, както трябва.

Източник: http://www.stateaid-bg.org