Кладенци

кладенец

Кладенецът е съоръжение, изградено с цел черпене на подземни води за напояване или в по редки случаи питейни нужди. Кладенците значително се различават по своята дълбочина, количество и качество на водата която се събира в тях. Кладенчовата вода обикновено съдържа повече минерали, сравнена с речната и изисква пречистване и преваряване преди да може да се използва за консумация. Но за на поителни нужди кладенеца се явява иделано решение.

Прочети още: Кладенци

Сондиране

сондиранеСондирането е процес на пробиване на дупка в земната повърхност и изваждане на природни ресурси, като подпочвена вода, газ или петрол. Пробиването на земята за извеждане на природните ресурси най-добре може да се опише като сондажно пробиване или сондиране.

В миналото кладенците били плитки водни кладенци изкопани на ръка в региони където подпочвените води не са на дълбоко. Обикновено земе-задържащата зидария(стените на кладенеца) е била от дървен материал. Модерните сондиращи технологии използват дълги пробиващи валове, правещи дупки много по-тесни и по-дълбоки от такива направени чрез копаене.

Сондирането може да бъде правено ръчно или механично и естествено необходимото оборудване варира от евтино и обикновено до сложно и скъпо-струващо.

Managed Pressure Drilling (MPD) е дефиниция от International Association of Drilling Contractors (IADC), като "адаптивен процес 'сондиране' използващ прецизен пръстовиден профил през целия процес на сондиране". Целите на MPD са "За да се установи долната граница на сондажа, налягането на околната среда и съответно да се управлява хидравличния пръстеновиден профил и налягането".

Механично сондиране чрез свредла

Има няколко фактора засягащи избора на свредло. Благодарение на големия брой кладенци които са били пробити, събраната информация спомага за правилния избор на техника и пробиващи свредла. Съществуват два вида свредла за пробиване: фиксиран резец и валяк тип конус. Фиксираното режещо свредло няма движещи части и пробиването се случва благодарение на удар или ротация на режещия ръб. Валяк тип конус представлява  волфрамов карбид (TCI) или бланширанзъб (MT).

Първия патент за валяк конус е издаден на Хауърд Хюз през 1909г. Той се е състоял от два взаимно свързани конуса. По късно бива изобретен и вариант с 3 конуса.

Сондажи

Типове сондажи, които извършваме са:

Сондажите, които извършваме са почти от всички типове. Ние можем да сондираме на всякъде по разични технологии. Ние ще се опитаме да доставим вода навсякъде в България за да може те да поливате, отоплявате или да ползвате за други нужди. Ние ще изберем правилната технологи за сондажи и ще направим така, че ви е да останете доволни. Сондирането не е лесен процес, ние разполагаме с необходимата техника за да направим така, че да вземете максимално от майакта земя. Сондирането е процес на провбиване на дупка в земята на необходимата дълбочина до достигане на водни пластове. от тези водни пластове водата може да се изпомпва и да се позлва за напоителни нужди, за отопление или други нужди.

Сондажни елементи

Всичко необходимо за вашата сонда, всякакви сондажни елементи. Свържете се с нас и ние ще направим вашата сонда да работи, като нова.